ITS Globe

Ons onderwijs

Visie op onderwijs

Uitgangspunten en doelstellingen.

Kinderen die naar school gaan in de Globe zijn uit hun eigen omgeving gevlucht en hebben nog weinig vaste aanknopingspunten. Alles is nieuw en in principe voelt dat ten diepste onveilig.

Het is onze taak om vooral een veilige omgeving te creëren. De veilige omgeving ontstaat als er een duidelijke structuur is en een sfeer van positiviteit. Pas als de kinderen de structuur begrijpen en de sfeer ervaren, kunnen zij zich richten op leren. Leren gebeurt vanaf dag 1 door de structuur te herkennen en daarop te reageren. Bij cognitie ligt de nadruk op het leren van Nederlands spreken, lezen en schrijven. Daarnaast de basisvaardigheden van koopmansrekenen. Op het moment dat kinderen een hoger leesniveau hebben, zal begrijpend lezen worden aangepakt. Ook kleine rekenvraagstukjes komen dan aan bod. 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Onze school

ITS de Globe

De Ruijterlaan 24A
1403 VE Bussum
t: 035-8200987
m: 06-41232566